make-a-website

Chcete vlastný web a neviete ako na to ?

Zdajú sa vám ponuky firiem príliš drahé ?
Chcete spravovať svoje web-stránky sami?
Sú firmy, ktoré ponúkajú tvorbu web stránok zadarmo, prečo teda mám za vytvorenie webu platiť?


Amatérsky vytvorená web stránka Vám neprinesie žiadnych návštevníkov. Budete mať prezentáciu, ktorá nebude slúžiť svojmu účelu. Takáto web stránka je často neprehľadná, má nezaujímavý webdizajn, nie je interaktívna a navyše je nedostupná v internetových vyhľadávačoch (napr. Google), čo znamená, že ju návštevníci nebudú môcť na internete vyhľadať.

Aby Vaša web stránka slúžila svojmu účelu, potrebujete profesionálnu web stránku a to z hľadiska webdizajnu, funkčnosti a optimalizácie pre vyhľadávače - SEO.

Ponúkame Vám vytvorenie validného a prístupného webu - redakčného systému CMS Joomla!, ktorý bude v súlade s právnymi normami :

  1. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
  2. Výnos MF SR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
  3. a Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 (povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr)

 Zverejňovanie informácií na Vašom webovom sídle bude jednoduché aj s komponentou jZmluvy. 

Správcu webu už nepotrebujete.

Copyright © 2024 MKWEB. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.